Zaupni telefon: 030 680 981          Elektronski naslov: saracenter@live.com         Društvo za pomoč in svetovanje nosečnicam