Zaupni Telefon : 030 680 981   E-pošta: saracenter@live.com   Društvo za pomoč in svetovanje nosečnicam v stiski in družinam